Přednáškový sál

Kapacita 126 míst. Vybavenost přednáškového sálu - připravujeme..

Jarmila Lepilová, telefon 543 559 585
Pronájem přednáškového sálu, učeben a seminárních místností

Ing. Lukáš Holešovský, telefon 543 559 254

Jan Navrátil, telefon 543 559 255